Lysekilskommunisternas valflygblad

Valflygblad Kommunistiska Partiet Lysekil
Valflygblad Kommunistiska Partiet Lysekil

Det behövs en omutbar politik för den vanlige enkle medborgaren, ung eller gammal. Här kommer vårt valflygblad som ger många argument för att rösta på Kommunistiska Partiet.
Läs det här

2018-06-28

Det finns många skäl att rösta på Kommunistiska Partiet till Lysekils Kommunfullmäktige.
Skall man rösta på Kommunistiska Partiet i Lysekil bara för att man håller med om att samhället är osolidariskt och blir allt orättvisare, och att Kommunisternas kandidater kommer att göra livet surt för nyliberalismen talesmän i kommunfullmäktige även i fortsättningen?
Ja självklart skall ni det!
Skall man rösta på Kommunistiska Partiet bara för att vi är respektlösa mot överklassens, kapitalet och deras politiker och tankesmedjor och människosyn?
Ja självklart skall ni det.
Lysekil behöver fortsatt en ärlig opposition, inte fler revisorer.
Höjda arvoden och färre ledamöten i nämnderna är tänkt att begränsa oppositionen och skapa nedskärningsbenägna kommunpolitiker.
Därför är det viktigt med opposition på bred front
De ekonomiska villkoren för landets kommuner styrs och stryps allt mer via kapitalets tankesmedjor och klassklyftorna vidgas i dramatiskt tempo.
Lika fräcka och framfusiga som överklassen är för sina egna intressen måste arbetare, gamla som unga bli för sina gemensamma intressen.
Därför är det är viktigt att vi i (K) får det ökade stöd vi behöver för att komma till tals på alla nivåer i kommunens beslutsprocess för att stödja en sådan rörelse.
Kommunens personal måste få arbetsro!
Höja politikerarvoden, chefs och kommunalrådslöner motiverades med behovet av kompetent personal. Men det är personalen i kommunens basverksamheter som är förutsättningen för att lokalsamhället skall fungera.
Det finns en skrämmande brist på respekt för yrkesgrupper inom vård och omsorg hos många ledande politiker idag.
Vi i (K) kommer fortsatt att kämpa för bättre villkor för kommunens anställda. 30-timmars arbetsvecka med full lön för anställda i vården är en absolut nödvändighet.
Ökad personaltäthet i arbetet med att möta ungdomen i vardagen är en ren besparingsåtgärd.