Första Maj-tal av Yngve Berlin

Arvid Gustafsson och Yngve Berlin talare på Röd Front Lysekil
Arvid Gustafsson och Yngve Berlin talare på Röd Front Lysekil

Yngve Berlins tal på Röd Front i Lysekil 1:Maj 2018

2018-05-09

Kamrater.
Det är för länge sedan dags att motståndet mot den destruktiva kapitalismen blir bred och levande i Sverige- igen
Det är för tyst i klassen. Det håller inte.
När till och med grundläggande rättigheter som är resultat av 100 år av arbetarkamp, strejkrätten ligger på regeringens bord till försäljning för att socialdemokrater och miljöpartister skall vara Svenskt Näringsliv till lags
Och. När regering och de stora LO förbunden gör gemensam front med sjöfarts- kapitalisterna för att krossa den enda verkligt demokratiska fackföreningen, Hamnarbetarförbundet.
Då borde klockorna ringa hos varje klassmedveten arbetare.
Arbetarklassen har inget positivt att vänta från det hållet och det är upp till arbetarna själva att se efter sina intressen
I den kampen måste vårt parti vara en aktiv part. Vi måste försvara klassens enda verkliga vapen att hävda sina intressen, strejkrättet. Och det är bara en kraftfull opinion som kan stoppa försök att stympa den.
Annars kommer nästa steg och nästa steg som upphäver arbetarrörelsen landvinningar
Genom EU medlemskapet med import av billig arbetskraft har kapitalisterna flyttat fram sina positioner till priset av dumpade löner och sämre arbetsvillkor för arbetarna.
Det är själva poängen med EU och den fria rörligheten, och priset betalas med vedervärdiga arbetsförhållanden för de utländska arbetarna och en underminering av löner och arbetsrättsliga villkor för klassen som helhet.
Säkerheten på många svenska arbetsplatser inte minst på byggen och transportsektorn har stadigt blivit sämre. Vi skall inte tolerera att arbetare omkommer eller skadas på grund av medvetet profitabelt slarv med säkerhet på Svenska arbetsplatser.
Sverige måste lämna EU. Det får vara nog nu. Nu måste historiens hjul rulla framåt inte bakåt.

Det är en offensiv borgarklass vi har att göra med nationellt och internationellt är imperialisterna trängda och desperata vilket gör dem ännu hänsynslösare.
Men även på detta område, i frågan om Fred eller Krig, Liv eller Död. så är det oroväckande tyst.
Man får känslan att Imperialisternas gränslösa brutalitet och medias lögnaktiga rapportering, gjort stora delar av befolkningen mentalt förlamade.
Men det är förhoppningsvis bara en tillfälligt och när de mediala dimmorna skingrats så klarnar säkert bilden av vad som måste göras.
Vi vet i alla fall att..Vår ”internationalism” bjuder oss att gör vad vi kan för att riva slöjan av medias rapporteringar om folkmord och krigsförbrytelse, som de själva beskriver med det luddiga begreppet ”rapportering från konflikter.”
Medias rapportering från krigets Syrien är skamlig.
När Ghouta utanför Damaskus i Syrien precis var på väg att total-befrias från IS och andra terrorister och hundratusentals människor äntligen skulle få slippa terrorn och återgå till ett mer värdigt liv. Då kommer rapporter om en giftgas attack mot civila, och Syriens regering pekas naturligtvis ut som de skyldiga. Det var själva planen.
Rapporten om den påstådda eller sanna giftgasattack i Syrien, måste naturligtvis tillsammans med kontroll på ort och ställe, analyseras politiskt
De som var absolut minst betjänt av en brutal, vedervärdig händelse som en giftgasattack mot civila i Syrien, det var just Syriens folk och regeringen.
Ändå sker det! Hur trovärdigt är detta, om du inte är ledarskribent på Bohusläningen och heter Carl af Geijersam.
Terroristerna hade bussats eller jagats ut ur östra Ghouta och som på beställning kommer rapporter om giftgas. Och världen upprörs, naturligtvis!
Innan någon objektiv undersökning gjorts om det förekommit giftgas eller ej, beordrar NATO:s överbefälhavare Trump och hans allierade i Europa bombning av strategiska mål i Syrien.
Syriska folket behövde och behöver inte mer krig och bomber och bara tanken att bomba ”giftgaslager” för att skydda Syriska folket från giftgas är väl hål i huvet.
Inte ens om man är ledarskribent på Bohusläningen kan man väl svälja och förmedla en sådan historia.
Och vad skall man säga om förgiftningen av en Rysk/Brittisk (amerikansk?) dubbelagent och hans dotter i London?
Också en märklig historia som känns så riggad att verkar tagen ur ett kasserat manus till en James Bond film.
Att vara dubbelagent är vad jag förstår ett högriskyrke och borde innebära minst två huvudmisstänkta.
Man kan undra. Vem ville bli av med Sergej Skripal? Och varför välja nervgiftsvarianten, var det för att förstärka dramaturgin.
För dramatiskt blev det. Lydland efter lydland visade ut Ryska diplomater och regeringar förfasade sig över dådet.
Under samma tid mördar och skadar den Israeliska armen systematisk fredlig obeväpnade palestinier, i Gaza.
Varför tiger de annars så ”upprörda” ministrarna i väst när Trump-allierade Sionistiska Israel prickskjuter ihjäl minst 20 fredliga Palestinska demonstranter och skadar tusentals.
Vilken måttstock för att fördöma våldsdåd har dessa ”upprörda” ministrar? Inklusive Löven och Wallström.
Och varför blir det inte samma rubriker och diplomatisk kris runt de utomrättsliga avrättningar USA och Israel gör? Alla drönarmord, alla lönnmord
Hur värdera Europas ministrar, människoliv? När är ett mord värt att fördömas.
När blev ett misslyckat mordförsök på en dubbelagent mer klandervärt är än massmord på obeväpnade Palestinier?
Dubbelagentens dotter är tydligen redan utskriven från sjukhuset och agenten själv sägs vara utom fara men de ihjälskjutna mördade palestinska barnen har begravs bland sina tusentals tidigare mördade vänner och släktingar.
Och Stefan Löven och Margot Wallström förfasar sig på order av Natos överbefälhavare Trump, över en halvförgiftad dubbelagent i London hur lågt kan en socialdemokratisk minister sjukna?
Regeringens följsamhet när överbefälhavaren kallar är ett allvarligt tecken på hur krigsivrande krafter i Sverige med krigsminister Hultqvist i spetsen underordra sig NATO och USA:s ambitioner i Europa.
En folklig kamp mot en Svensk NATO anslutning är viktigare än någonsin. Frågan om krig eller fred, om liv eller död måste erövras från de våldsbejakande partierna i riksdagen.

Men från det stora till det lilla.
Det är valår i år, till och med kommunalvalår, den minsta beståndsdelen i en komplicerad politisk värld med imperialistiska krig, folkmord, folkfördrivning och flyktingkriser som värsta uttryck.
Men det finns ett samband mellan de minsta och största beståndsdelarna i politiken.
Kommunistiska Partiet i Lysekil har sedan 40 år tillbaks, vid varje val blivit invalda i kommunfullmäktige och det kommer vi att fortsätta med. I och med det kommer vi inte undan en enda politisk fråga som avhandlas i kommunen.
Å andra sida kommer inte våra politiska motståndare undan oss i någon enda fråga Så det jämnar ut sig.
För mindre än en vecka sedan tog socialnämndens majoritet ett beslut att skära ned i verksamheten för vård av sjuka och gamla med 10 miljoner kr. Kommunisterna var det enda politiska part som krävde resurser för att stoppa hela ödeläggelsen.
Över trettio vårdarbetare försvinner.
När media rapporterar om Socialnämndens beslut kan man nästan få uppfattningen att nämnden backat från de ”skarpa” förslagen till nedskärningar som förvaltningen fått order att ta fram.
Så är definitivt inte fallet.
Onsdagens beslut kommer som sagt att leda till att bland annat 33 årsarbetare tas bort. Detta kommer naturligtvis att drabba både vårdtagare och personalen hårt. Ensamarbete ökar, tänk er själva när fler tunga vårdfall skall vårdas i hemmet i brist på kollektivt boende.
Ledsagning och vak minskas. Tänk er att en vårdtagare som kanske saknar nära anhöriga skall behöva sluta sina dagar och ta sitt sista andetag utan mänsklig närvaro. Bara tanken ger rysningar.
Personalen kommer också att få mindre tid hos vårdtagare. Sociala aktiviteter minskar eller uteblir.
Det är inte värdigt ett samhälle som vill kalla sig välfärdssamhälle och där mångmiljonärerna och miljardärernas antal ökar för varje år.
I en tid när kommunen borde sett till att vara en attraktiv arbetsgivare och ge personalen arbetsro att utföra sitt viktiga arbete. När arbetsmiljön ropar efter reformer som sex timmars arbetsdag, slår man istället undan benen på personalen.
Falskspelet runt detta politiska beslut är en lektion i hur motiverat politiker förakt uppstå.
Socialdemokraten Rickard Söderberg, nämndens ordförande som tillhör de som beordrat tjänstemännen att redovisa ett åtgärdsprogram med ”skarpa” förslag för att hålla budget; säger när han konfonteras i media att han ”skall tala med förvaltningen” för att se hur man kan undvika de negativa effekterna av beslutet.
Som om han inte hade en ”aaaning” om att vårdkvalitet och arbetsmiljö kommer att drabbas oerhört av ett beslut att skära bort 33 anställda vårdarbetare. Detta trots att socialchefen klart och tydligt i sin konsekvensbeskrivning förklarat riskerna och effekterna av de åtgärder, som politiska majoriteten krävt att hon skulle ta fram.
Det måste vara ett gränsfall för hur en hal politiker kan vara och slingra sig för att komma undan ansvar. För att citera Leif GW Persson. ”Vid en jämförelse med dessa bortförklaringar och slingrande undanflykter, hade en ål framstått som handikappad”.
Jag hoppas anhöriga till vårdtagare och personal som arbetar i vård och omsorg genomskådar de politiker som tvingar fram ”skarpa” beslut men sedan försöker bagatellisera effekterna av det.

Senaste veckan kom också ett utspel från sossarna om höjd kommunalskatt för att klara kommunens sociala ansvar.
Då skall man veta att de 46 miljarder som Svenska privatpersoner och företag årligen undanhåller staten skulle räcka till 120 000 undersköterskor.
Detta enligt kommuner och lanstings egen tidning Dagens Samhälle.
120 000 undersköterskor
Man behöver alltså bara lyfta blicken över det kommunala bokslutets röda siffror så ser man att politikerna tillåter skatteflykt och låter äldre och sjuka betala priset med försämrad vård och livskvalitet. Inte minst i kommunen där det kommunala skatteunderlaget minskar.

Lysekils kommun är en av många kommuner utanför kapitalismens allfartsvägar där ungdomar väljer eller tvingas flytta från kommunen för att få arbete och försörjning.
Skatteintäkterna minskar, samtidigt som andelen kommuninnevånare som behöver vård och omsorg ökar.
Så när den generation, som i många fall i 40-50 års tid arbetat och betalt skatt i kommunen och finansierat flera generationers barnomsorg och skolgång till slut behöver vård och omsorg. En återbetalning om man säger så, blir svaret, det saknas pengar.
Visst, gruppen vårdbehövande äldre ökar kraftigt, men det gör också gruppen äldre och yngre miljardärer och svinrika människor. Det finns ett samband. Där finns ett skatteutrymme om det fanns en respekt för de som byggt landet.
Höj skatten för dessa grupper och satsa pengarna på en värdig vård värd namnet.
Rätten till värdig vård och pension möjlig att leva på är inte framför allt en kommunalpolitisk fråga.
Det är en rättvisefråga, det är en moralisk fråga, en klassfråga. Det handlar inte om pensionärerna som en enhetlig grupp.
Politiker och överklassen har försett sig. Som alltid ser makthavarna till att gå fria från sina egna ”skarpa” förslag.
Men det finns hundratusentals fattigpensionärer i detta land och pensionssystemet som kvinnofälla blir allt tydligare för varje årskull som avslutar arbetslivet.
Att vara ensamstående pensionär är en av nutidens verkliga fattigdomsfällor i Sverige. Lösningen heter inte höjd pensionsålder, den heter rättvis fördelning riv upp pensionssystemet, sänk pensionsåldern och höj pensionerna för vanligt folk.

Kamrater.
För två år sedan blev Lysekil känt i media för att ha infört fiskeförbud för spöfiskare från kommunens bryggor. Nu är det frid och fröjd bland bosättarna i Norra Hamnen, till och med tung busstrafik har letts om för att inte störa intagandet av morgonkaffe eller kvällsdrink.
I år är Lysekil istället exponerad i media för att vara en otrygg kommun, ett Bohuslänskt Chicago. Ungdomsgäng härjar, beter sig och förstör.
Vi känner självklart också en väldig frustration över situationen med gängen i kommunen.
Det är naturligtvis inte bara ”stolleprov” från pubertal ungdom när folk drabbas av hot och skadegörelse från ungdomsgäng som skett den senaste tiden. Vi tar det på största allvar.
Men herre jösses vad det har blåsts upp. Vilka proportioner det fått.

Självklart har det flesta ungdomar utländsk härkomst i detta gäng, men deras samhörighet är inte fram för allt etnisk utan social.

Även för de ungdomar som är födda av svenska föräldrar så bjuder gängkulturen att säga ”du mannen” istället för ”hörre du”.
Det kan vi väl stå ut med.
Men vi måste självklart ta tag i ungdomarna och problemen för att få slut på stöket.
Det är oacceptabelt och det gynnar krafter som vill få bort fokus från den verkliga orsaken till att klassklyftorna och orättvisorna växer.

Vet inte hur många motioner och kommunala budgetdebatter vi krävt satsningar på positiva samlingsplatser för ungdomar och att anställa fältassistenter.
Nu kommer räkningen för underlåtelsen.
Givetvis har den enorma flyktingvågen skärpt problematiken med social oro även i Lysekil.
Det är självklart så att människor som valt eller tvingats fly från samhälle med klansystem, medeltida kvinnosyn och annat politiskt och religiöst efterblivet tänkande, inte automatiskt smälter in ens i F-skattsedlarnas kungarike Sverige.

Vi är inte naiva, självklart kan vi inte ta emot alla flyktingar som krig och elände producerar. Vi kan inte tillämpa principen ”finns det hjärterum finns det stjärterum”. Det är mer komplicerat än så.
Vi måste bekämpa krigen, människor från exempelvis mellanöstern har väl inte som högsta önskan att bosätta sig i Sverige, där det är nattfrost långt in i maj.
Jag tror att många flyktingar från Syrien hellre suttit på ett kafé eller en bar i Damaskus än på en flyktingförläggning eller i bästa fall kall anonym uteservering i Sverige. Men imperialisternas ovilja till fred i mellanöstern förhindrar detta.
Fred är ingen lönsam business för kapitalisterna, men det är krig och vapen export.

Palestinierna har berövats sitt land, dit får troende Sionister från USA och Ryssland flytta men inte Palestinierna. Irak har bombats sönder och samman av USA och vårt demokratiska Europa.
Libyen har förvandlats till ett slavsamhälle av samma orsak och med hjälp av Svenska flygvapnet.

För att inte tala om västvärldens skuld till situationen i Afghanistan.
Beroende av denna kaotiska världsordning har Lysekil tagit emot många unga flyktingar från fram för allt Afghanistan, så kallade ensamkommande.
De har hunnit rotat sig, de har fått sociala nätverk, så plötsligt skall de utvisas till ett land i kaos som de inte ens har varit i, eftersom deras föräldrar tidigare flytt från bland annat USA-beväpnade Talibaner.
Medge att det är en komplex fråga.

Jag vet att det är lätt att säga från en trygg småstad som Chicago, jag mera Lysekil. Men naturligtvis skull de flesta av dessa flyende människor/ungdomar bäst behövas i sitt eget land för att kämpa mot orättvisorna där.
Hur kommer förtryckta och krigshärjade länders framtid annars att se ut om totalitära regimer och religiösa fundamentalister lyckas med sin etniska rensning.
Men nu är ungdomarna här och staten måste ta sitt ekonomiska ansvar för att inte ytterligare skapa grund för motsättningar när kommuner som tar humanitärt ansvar ytterligare belastas med kostnader.
Det finns tydligen en sådan post i regeringens budget att kompensera kommunerna för flykting utgifter. Det vill säga en skuldsanering från stat till kommuner, inte för mycket begärt kan man tycka.
Det tog inte lång stund innan detta besked blev en propagandistisk koppling mellan flyktingkostnader och pensionärseländet som dök upp på nätet.
Jag såg det av en tillfällighet eftersom en Lysekilsbo delat ut den på sin Face Book sida.

-De ensamkommande får 5 miljarder, vad får du som pensionär var texten med en svensk fana som bakgrund.

I detta grumliga vatten brunt som en skjorta på en gammal nasse är det gynnsamt med rasistiskt fiskafänge.

Lysekilsbons begåvade kommentar till bilden var. ja ”se vad skäggbarnen ställt till med i Lysekil.”.
”Skäggbarn” är rasisternas beskrivning av de ensamkommande från Afghanistan.
Nu vet alla seriösa Lysekilsbor att det inte ingår några ensamkommande Afghanska killar i det stökiga gänget.
Men vad struntar inte politiskt efterblivna krafter i det.

Jag vill ju inte lämna ut den här personens namn, men jag kan säga så mycket som att han kallas Rolf-Rolf och står på 30 onde plats på Lysekilspartiets valsedel.

Men med tanke på migrationsverkets handläggningstider, så kan man säkert bli både gråhårig och få skäggväxt innan man får besked om man är rätt sorts flykting.
Man skall inte behöva vara fotbollsproffs eller ögonläkare för att få sitt uppehållstillstånd prövat i rimlig tid.

Att jag väljer att beröra flyktingfrågan med så många ord i ett första majtal beror på att:
Det som började med ett gäng utflippade ungdomar som ställde till jäkelskap, som sedan fick batong ideologer att känna vittring och elda på den brasa som kunde varit släckt för länge sedan.
Men som istället blev en visa på nätet med en video där vuxna tjafsar med tjafsiga ungar som sedan lockar nät-journalisten Lamotte till stan för att försörja sig själv och sina följare med svart vita bilder på nätet av läget i Lysekil.
Och som i lördags fick till följd att Nassarna i Nordiska motståndsrörelsen intog torget med sina fanor och nazistiska budskap.

Då har vi nåtts väg ände.
Nassar på torget i Lysekil.

Kamrater.
Ta det som en utmaning!

Inga Nassar på våra gator.
Inget Svenskt NATO medlemskap,
USA och NATO. UT UR SYRIEN

KAMP MOT KAPITALISMEN
LEVE SOCIALISMEN.

En annan värld är möjlig.